Seminarium 2014-2015 - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Seminarium 2014-2015

Seminarium
ZNAK - JĘZYK - RZECZYWISTOŚĆ
ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO
2014/2015
(opiekun naukowy zebrań: prof. dr hab. Jerzy Pelc)
(prowadzący: dr hab. Tadeusz Ciecierski, dr hab. Tomasz Puczyłowski)

W roku kalendarzowym 2015 spotkania seminarium Znak-Język-Rzeczywistość  odbywają się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego przyznanego na działalność upowszechniającą naukę.
KALENDARIUM SPOTKAŃ 2014/2015
Spotkanie
Materiały na spotkanie
10 października 2014
(piątek)
Natalia Karczewska (IF UW):

Niezgoda i to, czego się nie stwierdza
Materiały na spotkanie

17 października 2014
(piątek)
prof. dr hab. Adam Nowaczyk (IF UŁ):

Moja egzegeza monografii Tarskiego "Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych"

Seminarium zostanie poprzedzone Walnym Zgromadzeniem PTS, w trakcie którego odbędzie się uroczystość
nadania prof. Jerzemu Pelcowi tytułu Honorowego Członka PTS.


14 listopada 2014
(piątek)
prof. dr hab. Andrzej Biłat (WAiNS PW):

O hipotezie Wierzbickiej i reprezentacjach systemów pojęciowych
12 grudnia 2014
(piątek)
prof. Richard Dietz
(University of Tokyo/Northern Institute of Philosophy)

What Vague Distinctions are About

19 grudnia 2014
(piątek)
prof. dr hab. Jerzy Bobryk (IP PAN)

Transhumanizm a osłabiona świadomość semiotyczna
Prezentacja
10 stycznia 2014
(piątek)
dr  Andrzej Dąbrowski (WSIiZwRZ):

Intencjonalność stanów emocjonalnych
9 stycznia 2015
(piątek)
dr hab. Katarzyna Kijania-Placek (IF UJ):

Czas w semantyce sytuacyjnej a deskryptywne użycia wyrażeń okazjonalnych

20 lutego 2015
(piątek)
dr Krzysztof Posłajko (IF UJ):

Eliminatywizm, realizm, minimalizm
6 marca 2015
(piątek)
Dariusz Kalociński,
Michał Tomasz Godziszewski (IF UW):

Złożoność obliczeniowa kwantyfikatorów w języku naturalnym


20 marca 2015
(piątek)
dr hab. Arkadiusz Gut (IF KUL):

Warunki rozumienia nieprzezroczystości kontekstów intensjonalnych
(meta-analiza psychologicznych badań rozwojowych)

17 kwietnie 2015
(piątek)
dr hab. Maciej Witek (IF USZ):

Koordynująca funkcja konwencji językowych a normatywny aspekt interakcji illokucyjnej
Streszczenie
12 maja 2015
(wtorek)
dr  Dan Zeman
(University of the Basque Country):

Syntactic Arguments in the Contextualism/Relativism Debate            
22 maja 2015
(piątek)
dr Paweł Rutkowski (WP UW):

Znak - Język - Przestrzeń. O badaniach lingwistycznych nad komunikacją migową
29 maja 2015
(piątek)
dr Magdalena Reuter (IP UAM):

Gestykulacyjne koncepcje ewolucji języka
3 czerwca 2015
(środa)
dr  Julia Ponzio (University of Bari):

From Form to Cluster: the questions of Peirce’s thought
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego